e-mail: skola@zskubinylc.edu.sk            adr.: Námestie Kubínyiho 42/6, 98401 Lučenec             tel: 047/4512034
Čo naša škola ponúka
Vitajte na stránke ZŠ s MŠ, Námestie Kubínyiho 42/6 v Lučenci
                                                                           Aktualizované 26.10.2016
Slávnostné otvorenie multimediálnej knižnice Posledné aktualizácie...
26.10.16 - Aktuality na novej webovej stránke -
30.06.16 - Akcie - Koniec školského roka
28.05.15 - Akcie - Slávnostná akadémia

Dôležité oznamy:
Bulletin k 125. výročiu
NEMECKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PREJAVILA ZÁUJEM O NAŠU ŠKOLU
Zápis do prvého ročníka
Rozvrh r. 1.-4.
Rozvrh r. 5.-9.
Nová webová stránka školy
Organizácia školského roka 2016/2017
Darovanie 2 % zaplatenej dane
Participácia v PRojekte INkluzívnej EDukácie
Novela VZN Mesta Lučenec o výšku príspevku v školách a šk.zariadeniach
Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

Dôležité školské dokumenty:
Školský vzdelávací program
Plán práce na šk.rok 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2013/2014
Štatút žiackeho parlamentu
Školský poriadok
Škola má 22 učební, z toho 6 odborných, z nich sú tri vybavené počítačmi a ďalšou informačnou a komunikačnou technológiou. Vyučuje sa v ních:

- anglický jazyk, nemecký jazyk
- chémia a fyzika
- informatika

Súčasťou školy je materská škola, ktorá sa nachádza na ulici Osloboditeľov.
Žiaci našej školy využívajú na hodiny telesnej výchovy športový areál na Ul. Osloboditeľov,
kde je moderná tartanová dráha, ihrisko s umelou trávou, doskočisko a tenisový kurt.
Okrem žiakov našej školy využívajú areál aj žiaci iných škôl a v popoludňajších hodinách
hlavne rekreační bežci a milovníci futbalu a bocci.
Športové úspechy žiakov našej školy:

viac informácií ...

Počítačové učebne

- nové počítačové učebne pre I. a II. stupeň
- prístup žiakom a rodičom na Internet zdarma!
- možnosť skenovania fotografií, záloha na CD, prehrávanie DVD

viac informácií ...
Materská škola pri Základnej škole

Zriadená od šk.roku 2003/2004
Budova je situovaná v peknom prostredí, obklopená zeleňou.
Výchova prebieha štyroch skupinách pod odborným dohľadom
8 učiteliek. Deti môžu využívať priestrannú telocvičňu
a stravovanie je zabezpečené vo vlastnej
školskej kuchyni a útulnej jedálni.
Kapacita 90 detí

viac informácií ...
Projekty, do ktorých je škola zapojená

na stránke sa pracuje ...
Webmaster: Peter Gajdošík ©2015